Dalmose Auto

Garanti

Din sikkerhed ved udført reparation, køb af reservedele og køb af brugt bil, er selvfølgelig garanteret, når du handler hos Dalmose Auto.

Dalmose Auto yder via Teknicar 36 måneders garanti på udført arbejde jf. nedenstående betingelser:

Omfang

Garantiperioden

Der ydes 36 måneders garanti på materiale- og produktionsfejl på autoreservedele og arbejde, som opstår og anmeldes i garantiperioden. Slid, ælde, og renoverede motorer er ikke omfattet af garantien. Øvrige undtagelser af dele/services kan forekomme, og skal fremgå af reparationsaftalen og faktura.
Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af kundens fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, overlast, motorsport, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler etc. og andre ydre påvirkninger.

Garantien gælder fra fakturadato fra Teknicar værkstedet og 36 mdr. herefter.
Ved udbedring af mangler under garantien ydes 24 måneders reklamationsret på udskiftede dele, dog minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Dokumentation

Godtgørelse af krav

Ved anmodning om garantiudbedring, skal skadesbeskrivelsen og fakturakopi/dokumentation fra Dalmose Auto fremvises, for montering på det pågældende køretøj. Garantisagen bliver indleveret og afkræves af Dalmose Auto, som har leveret ydelsen.

Kunden har intet krav på evt. indirekte følgeskader eller kompensation for gener, som kan være opstået pga. et defekt produkt/service. Dalmose Auto har ret til at afgøre, om godtgørelse skal ske som kreditering af den oprindelige fakturapris eller som levering af en erstatningsvare.

Øvrige forhold:

Ikrafttræden

Garantien er et tillæg og gældende ved forbrugerforhold og begrænser ikke på nogen måde de ufravigelige rettigheder, som garantimodtageren har i henhold til dansk lovgivning, herunder købeloven. Garantien er ikke gældende ved B2B.

Garantiordningen er gældende for køb foretaget hos Teknicar værkstedet efter 1.1 2017, med mindre andet er anført.

Du kan læse mere om Teknicar her >> Teknicar

Garanti på reparationer og køb af brugt bil

Dalmose Auto er medlem af Dansk Bilbrancheråd, og vores kunder er således også omfattet af Bilgaranti.
Vores kunder er derfor sikret, at Dansk Bilbrancheråd går ind og dækker, når du får medhold i Ankenævn for Biler.

Klagevejledning

Du kan klage til Ankenævn for biler – Laustrupvang 2, 2750 Ballerup, over køb og reparation af biler. Nævnets hjemmeside er www.bilklage.dk.

Derudover kan du klage til Forbrugerklagenævnet, Carls Jacobens Vej 35, 2500 Valby, over køb af udstyr og tilbehør til biler. Nævnets hjemmeside er www.forbruger.dk.

Facebook

Luk menu