Dalmose Auto

Facebook_Autoriseret Partner 11

Hydrive motorrens med brint

Hvad er HYDRIVE?

HYDRIVE’s motorrens producerer højaktiv brint, der renser forbrændingsmotorer for sod mere effektivt end nogen anden kendt metode eller teknologi.Selvom HYDRIVE teknologien er så god, den er patenter, fortsættes der med en fintune og videreudvikle produktet  – både internt og sammen med eksterne partnere og forskningsinstitutioner.Tidligere har renseprocesser krævet brug af giftige kemikalier eller afmontering af komponenter og efterfølgende dyr mekanisk rens. HYDRIVE’s teknologi renser effektivt motor og katalysator indefra – uden brug af kemikalier, og uden at afmontere komponenter.

Hvorfor motorrens?

Alle bilmotorer soder til over tid, og nyere tilstopper meget hurtigere end ældre biler. Det betyder, at din bil kører kortere på en liter brændstof, og den forurener mere. Korte køreture som bykørsel resulterer i, at bilens motor aldrig bliver helt varm. Samtidig skal bilproducenter pga. lovkrav tilpasse motorer for at skabe renere udstødningsgas – hvilket paradoksalt nok får motoren til at sode mere til indvendigt.

Ni ud af ti kunder mærker en stor forbedring af bilens motorgang og op til 10 % optimering af brændstofforbruget. HYDRIVE giver 100 % garanti på rensninger. Får du renset din bils motor hvert halve år, eller for hver 10.000 km, giver HYDRIVE yderligere garanti på, at din HYDRIVE-rensede bilmotor aldrig får sodproblemer eller blive tilstoppet.

EGR-ventilen og og meget andet renses med en HYDRIVE motorrens
Med en HYDRIVE-rens fjerner vi sod fra ventiler, underside af dyser, EGR-ventil, turbo, partikelfilter, og udstødning, ligesom der også sker en katalysator rens. HYDRIVE kan især hjælpe med at holde partikelfilteret rent – og hvorfor er det vigtigt? Hvis du vil vide mere om dette, kan du læse videre nedenfor.

Hvordan virker et partikelfilter?
Efter indførelsen af Euro 5 standarden for emissioner (lanceret i 2009) blev bilproducenter for alle nye køretøjer tvunget til at reducere emissioner af partikler, der udledes i atmosfæren. Denne type af emissioner er især høj i dieselmotorer på grund af deres konstruktion.

Derfor kom bilproducenterne op med etableringen og gennemførelsen af dieselpartikelfilter-systemer. Blandt alle de skadelige stoffer, der kommer ud af udstødningen, er det de faste partikler eller benzopyrener, som kræver installationen af et partikelfilter.

Hvornår opstår regenereringer?
Ifølge producenten og modellerne skal den temperatur, som systemet skal nå for at rense være ca. 600ºC. Denne regenerering af partikelfilter er i grunden en forbrænding af den akkumulerede sod. Motorkontrolenheden ved, hvornår filteret er fyldt, fordi det har en sensor, der måler trykforskellen mellem filterindgangen og filterudgangen.

Dette betyder også, at hvis trykket er ens mellem indgang og udgang, så virker filteret ikke. Hvis trykket ved indgangen er højere end ved udgangen (op til et vist niveau), så virker filteret korrekt. Og når trykforskellen når et vist niveau, så starter regenereringsprocessen

Hvad er sympomerne på sod?
De tydeligste symptomer på sod i motoren er:

Sort røg: Den sorte røg fra visse køretøjer skyldes uhensigtsmæssigt luft/brændstofforhold (enten benzin eller diesel) – hvor der sker en forbrænding under iltmangel. Dette skyldes hovedsagelig blokeringer i motoren – primært på grund af sod i indsugningsdelen og udstødningssystemer.

Stigende brændstofforbrug: Stigningen i forbrug skyldes primært en fejlfunktion ved at ventilen ikke lukker fuldstændigt samt generering af ufuldstændig forbrænding på grund af reduktion af indsugningsluft. Endelig sker der også et stigende forbrug på grund af mængden af arbonpartikler, der tilstopper partikelfilteret.

Mangel på kraft: Ophobning af sod i motoren og indsugningsdelen forårsager fejl i reguleringen af luftforsyningen og tilstopning af ventilerne og EGR-ventilen og forårsager fejl i manifold, tilstopning af dieselpartikelfilteret og forringelsen af udstødningssystemet, der sammenlagt øger emissionerne.Dette forårsager fejllæsninger i elektronikken og giver motorfejl, der igen fører til at bilen ikke trækker ordentligt eller endda får alvorlige skader.

HYDRIVE er en indvendig motorrens til benzin – og dieselbiler. Rensemetode er mere effektiv end anden kendt teknologi takket være mængden af brint, der føres ind i motoren. Ved periodisk motorrens med HYDRIVE undgår du ubehagelige overraskelser, som f.eks. reparationer og problemer med sod i motoren.

Rens dit partikelfilter med HYDRIVE og forlæng levetiden på dette – noget som vil spare dig for mange penge og bekymringer.

Facebook

Luk menu